PODZAMEK

   O nas

 

PODZAMEK W OCZACH MŁODYCH LUDZI...
 
Cześć! Ja jestem Zuzia, a ja Dala. Od urodzenia mieszkamy w Podzamku. 
 
Podzamek   jest to niewielka ,ale malowniczo położona, wieś.  Leży na granicy Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej. Jej zabudowania ciągną się na długości około 2 km, dość luźnym szeregiem. Najbliższe otoczenie wsi stanowią  rozległe użytki rolne.  Z pól roztaczają się ładne widoki na znaczną część Kotliny Kłodzkiej  i otaczających ją pasm górskich.
 
Przedstawimy wam teraz jego historię. 
 
Wieś Podzamek powstała prawdopodobnie w latach trzydziestych XIV wieku, nazwa miejscowości pojawiła się pierwszy raz w 1338 roku w najstarszej księdze miejskiej Kłodzka. Niemiecka nazwa Neudeck oznaczała posiadłość położoną „u stóp góry”. W XIV wieku był tu folwark i sędziostwo. Pierwszymi właścicielami byli von Glubosowie, potem często się zmieniali, aż augustianie z Kłodzka przejęli ten teren. W połowie XVI wieku wznieśli okazały dwór, służący za letnią rezydencję. Nie wybudowali natomiast kościoła i wieś podlegała parafii w Jaszkowej. Potem Podzamek znów zmieniał właścicieli. Wieś znacznie ucierpiała podczas wojny 30-letniej. Wreszcie pałac został skonfiskowany za udział właścicieli w wojnie, po stronie protestanckiej. Dwór został przebudowany, założono też kopalnię miedzi, ale wydobycie okazało się nieopłacalne. - Dala
 
Wieś lepiej rozwijała się  w I połowie XIX wieku. Był tu dwór, folwarki, wolne sołectwo, młyn wodny, tartak, gorzelnie, 3 kamieniołomy wapieni i piec wypalania wapna.  W końcu XIX w. przebudowano i rozbudowano stary dwór na okazały pałac, otoczony parkiem. Na rozwój wsi miała wpływ budowa okolicznych kamieniołomów, natomiast wieś straciła na znaczeniu po przeprowadzeniu w 1846 r. nowej szosy przez Przełęcz Kłodzką. Po 1945 r. Podzamek był nadal wsią rolniczą. Eksploatowano też kamieniołomy. Czynna był stacja meteorologiczna. Wieś nieco wyludniła się. W pałacu urządzono dziecięce prewentorium przeciwgruźlicze, potem szkołę milicyjną, dom kolonijny, a w końcu Dom Pomocy Społecznej. - Zuzia
 
Na chwilę obecną w Pałacu w Podzamku znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Zamieszkują go osoby niepełnosprawne fizycznie czy też cierpiące na zaburzenia psychiczne. Dyrektorem DPS-u jest pan Zbigniew Tur. 
W Podzamku prężnie działa Rada Sołecka wraz z Sołtysem. Wieś regularnie bierze udział w imprezach gminnych, takich jak Dożynki, podczas których wybierany jest najładniejszy wieniec dożynkowy, konkurs na stół wielkanocny oraz bożonarodzeniowy. 
W ostatnim czasie powstały tutaj: boisko, wiata, plac zabaw oraz przystanek dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Jaszkowej.
W Podzamku istnieje również Świetlica Wiejska, która jest miejscem spotkań kulturowych mieszkańców.
Nasza wieś jest organizatorem imprez cyklicznych. Jedną z nich jest Piknik Samorządowy. Odbywa się on co roku 15 sierpnia. Najpierw odprawiana jest Msza Święta, a następnie goście udają się do wspólnej zabawy przy muzyce w wykonaniu zespołu Podzamek Boys.
Kolejną imprezą jest Noc Świętojańska tzw. Noc Kupały. Jest to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada na noc z 21 na 22 czerwca. 
 
W ankiecie wzięło udział 20 mieszkańców Podzamka. Ludzie niechętnie podejmowali się udziału w badaniu. Ankietę wypełniło 9 mężczyzn i 11 kobiet.
 
1.15% mieszkańców było w wieku od 13-20 lat, 20% od 21-40 lat, 65% od 41 wzwyż 
2. 25% badanych zamieszkuje Podzamek od 5-15 lat, 20% od 16-26, 10% od 27-37, 45% 38 lat i więcej.
3.Wszystkim ankietowanym podoba się wieś Podzamek, jednak wśród nich znalazły się osoby, które dokonałyby pewnych zmian w funkcjonowaniu wsi. Były tam takie propozycje jak:
-zmiana Sołtysa 
-otworzenie sklepu 
-utworzenie wodociągów
-budowa chodników 
-ulepszenie boiska sportowego 
4.Wszyscy ankietowani są zadowoleni z imprez organizowanych w Podzamku.
5.15% mieszkańców Podzamka jest niezadowolonych z działań Pana Radnego, a 85% jest zadowolonych. 
Niezadowolenie mieszkańców wynika z braku otrzymywania jakichkolwiek informacji na ten temat. 
6.Mieszkańcy wsi włączają się w jej życie społeczne poprzez :
-pomoc w organizacji imprez i w ich uczestnictwie 
-budowie szopki bożonarodzeniowej 
- reprezentowaniu wsi na imprezach gminnych i powiatowych takich jak : dożynki, prezentacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych.
7.10% ankietowanych jest niezadowolonych z działalności Świetlicy Wiejksiej w Podzamku, a 90 % jest zadowolonych.
 
To, że wieś bardzo się zmieniła potwierdza Pan Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, dyrektor DPS, jednocześnie będący mieszkańcem Podzamka. Teraz przedstawimy przeprowadzony z nim wywiad. 
 
Również w opinii obecnego wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawy nasza wieś zmieniła się i są to z pewnością zmiany na lepsze.
 
Materiał został zebrany w ramach projektu szkolnego ,,Moja wieś kiedyś i dziś.."
 
 

 

Podzamek   jest to niewielka ,ale malowniczo położona, wieś na południowym zboczach Grzbietu Wschodniego, poniżej Przełęczy Kłodzkiej.  Leży na granicy Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej. Jej zabudowania ciągną się na długości około 2 km, dość luźnym szeregiem, w płytkiej dolinie potoku, prawego dopływu Jaszkówki, na wysokości ok.  400-460 m n.p.m.

W okolicy znajduje się  sporo wyrobisk kamieniołomów, na ogół już nie eksploatowanych. Wydobywano w nich gł. wapienie i granodioryty.  

Najbliższe otoczenie wsi stanowią  rozległe użytki rolne.  Z pól roztaczają się ładne widoki na znaczną część Kotliny Kłodzkiej  i otaczających ją pasm górskich.

 

 

 

Wspierane przez Hosting o12.pl